Motivácia ako jeden z dôležitých faktorov pri výbere pôžičky

Čo vedie ľudí k čerpaniu úverov a pôžičiek?Motivácia alebo stanovovanie si cieľov zohráva dôležitú úlohu aj pri výbere pôžičky. V čom vlastne spočíva význam formulovania a spresňovania cieľov? A neplatí to samozrejme len pri pôžičkách.

Spokojný klient jedného z poskytovateľov rýchlych pôžičiek píše : Požičal som si cez internet. Rýchlo a bez problémov. Áno aj takto rýchlo sa dá získať pôžička. Je to ale naozaj také jednoduché?  Pravdupovediac JE – stačí si len správne nastaviť ten SVOJ cieľ, individuálne zhodnotiť svoje možnosti. Ako na to, Vám prezradíme v tomto článku.

Práve teraz, vo veku rozmanitých médií, nás zaplavuje nepreberné množstvo dojmov a informácií, z ktorých dokážeme v skutočnosti zaznamenať a vyhodnotiť len nepatrný podiel. Veď posúďte sami : Pôžička bez obmedzení až … €, Pôžička na čokoľvek – neváhajte ! , Najrýchlejšia cesta ako získať peniaze je…, Online úver bez podmienok a poplatkov ! Požiadaj ihneď -okamžitý výsledok žiadosti. A to je len pár príkladov, snáď všetci to už poznáme.

Vyjadrené vedecky : „ Naša zmyslová sústava zbiera informácie, ktoré mozog dokáže modifikovať a vyselektovať. Tieto pomerne silne prefiltrované informácie sa porovnávajú so spomienkami a pohybmi tela, až nakoniec naše vedomie vytvorí nejlepšiu možnú domnienku o realite. „ /Ornstein/

Ľudské vnímanie sa teda chtiac nechtiac musí stále rozhodovať, čo sa má ešte vytriediť a čo naopak potlačiť, aby si vzhľadom k veľkému množstvu a tým pádom aj neprehľadnosti informácií dokázalo vôbec vytvoriť obraz reality. To jednoducho znamená, že sa stále rozhodujeme, na čo dávať pozor, čo začleniť do nášho vnímania a čo zohľadniť pri ďalšom konaní a čo naopak nie.

Naše vnímanie

Pre ilustráciu malá ukážka : Zakryte si hodinky a odpovedzte (bez pohľadu na ne), ako sú zaznamenané hodinové čiarky (arabské číslice, rímske, alebo čísla úplne absentujú), akú farbu má Váš ciferník hodiniek, majú Vaše hodinky dátumovník a pokiaľ áno, je tam dátum správne nastavený? Pokiaľ ste si na tieto otázky odpovedali, máte 5 sekúnd na pohľad na hodinky, či boli všetky odpovede správne.

A ďalej nasleduje otázka : Koľko presne bolo hodín, keď ste sa pozreli na hodinky? Neviete to, i keď ste sa na ne dívali až 5 sekúnd? Nevadí, naozaj sa to dalo čakať, pretože Vaše vnímanie bolo sústredené na iné aspekty ako na čas.

A presne tak je to aj s výberom pôžičky. Pokiaľ si stanovíme za cieľ, a teda za prioritu, získať pôžičku čo najrýchlejšie, informácie netýkajúce sa priamo rýchlosti získania takejto pôžičky posúvame na druhú koľaj, čo samozrejme celkom neznamená, že o informáciách o podmienkach získania potenciálneho úveru vôbec neuvažujeme, len… tá rýchlosť je pre nás predsa len ten najpodstatnejší faktor.

Čo je a čo nie je dôležitéPotreba odlíšenia dôležitého od nedôležitého

Aby sme sa vedeli efektívne či produktívne správať, musíme si ustavične klásť otázku, ktoré veci sú naozaj dôležité a rozhodujúce pre náš správny úsudok. Darmo získam pôžičku veľmi rýchlo, keď kvôli tomu opomeniem prípadné vysoké poplatky za poskytnutie pôžičky, či nevýhodné úročenie a podobne. Na to sa musíme sústrediť a stanovovať si priority. Pravidelne stanovované ciele, ktoré sa priebežne kontrolujú a prípadne aj modifikujú, nám napomáhajú udržať správnu orientáciu.

Ciele určujú náš smer

Tak napríklad ďalší známy efekt, ktorý poznáme z cesty autom. Keď prechádzate ostrou zákrutou, mali by ste sa pozerať na jej vnútornú a vôbec už nie na vonkajšiu stranu, aby ste zabránili vychýleniu vozidla z cesty. Prečo? Naše jednanie sa riadi našim vnímaním a cieľami a tým prakticky určuje smer. Výrok : „Kto nevie, kam sa chce dostať, sa nesmie diviť, že sa dostane niekam inam“ popisuje veľmi výstižne, prečo by si mal človek jasne definovať svoje ciele. A to nielen pri žiadaní o pôžičku.

Konkrétne ciele sa realizujú najprv v našich hlavách a až potom v skutočnosti.

Na záver tu máme pre Vás príklad zo športového mentálneho tréningu. Pokiaľ chce byť športovec úspešný, tak si veľmi presne čo najpodrobnejšie predstavuje, ako bude v konkrétnom prípade jednať a aké to bude, keď svoj cieľ dosiahne. Lyžiar si napríklad prechádza v hlave niekoľkokrát celú zjazdovku (hovoríme tomu inak aj „mentálna projekcia“) a tiež si presne predstavuje, aké by to bolo doraziť do cieľa v najlepšom čase. Už vidí jasajúci dav divákov, z hľadiska počuje potlesk, keď si skladá lyže a víťazoslávne všetkým máva a usmieva sa do kamery, už vníma intenzívny pocit šťastia a uspokojenia, ktorý sa ním rozlieva ešte predtým ako vôbec odštartuje. Predstavuje si teda konkrétny cieľ so všetkými aspektami, a to je tá najlepšia cesta, aby sa mu tento cieľ splnil presne podľa jeho predstáv. Do bodky.

Čo zvyšuje výkonnosť v športe, je dôležité aj v oblasti výberu pôžičky. Je nevyhnutné zohľadniť všetky relevantné informácie, posúdiť ich dôležitosť, a podľa toho sa čo najefektívnejšie rozhodnúť. Aby ste si v zdraví a bez stresu mohli užívať Vaše peniaze.

Prejdite si Váš rodinný budgetPri pôžičkách sú podstatné viaceré náležitosti, ktoré si potrebujete vyjasniť ešte predtým ako požiadate o pôžičku :

  • koľko môžete splácať mesačne? – je podstatné aby ste odhadli svoje „sily“ , jednoducho si spočítajte koľko a aké máte mesačné výdavky, odpočítajte výslednú sumu z Vášho celkového príjmu, plus ponechajte si aj nejakú rezervu, a výšku maximálnej splátky máte pred sebou.
  • koľko si vlastne chcete požičať? – nepožičiavajte si viac ako potrebujete a dokážete splatiť, následne si vyberte dobu splácania, čím je dlhšia splatnosť pôžičičky, tým menšia je čiastka, ktorú musíte mesačne platiť, na druhú stranu, o to viac svoju pôžičku preplatíte.
  • rozhodnite sa či chcete prípadnú online pôžičku so zabezpečením, alebo úplne bez zabezpečenia – pôžička so zabezpečením sa pohybuje v obvykle vyšších sumách, ktoré je Vám poskytovateľ ochotný požičať a často aj s lepšími podmienkami.
  • poistiť alebo nepoistiť? – poistenie mesačných splátok je určite zaujímavý produkt a pokiaľ si vyberiete splatnosť pôžičky na viac ako dva roky je naozaj dobré sa nad touto variantou minimálne aspoň zamyslieť /v dnešnej dobe nie je strata zamestnania nič výnimočné žiaľbohu/

Apropo, táto metóda takzvanej mentálnej projekcie sa doporučuje aj v zamestnaní či v súkromnom živote.

A čo dodať na úplný záver? Len toľko, že :

Vaše ciele sú prvým krokom k trvalému úspechu. Vynaložené úsilie sa Vám určite vyplatí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *